Personvernerklæring

VED Å BRUKE NETTSTEDET VÅRT, SAMTYKKER DU TIL INNSAMLING, BRUK OG OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FOR BEHANDLING SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

For innbyggere i EU: For å overholde kravene i EUs personvernforordning (GDPR) for våre europeiske brukere, skisserer denne personvernerklæringen det juridiske grunnlaget vi behandler personopplysningene dine på og gir annen informasjon som kreves av GDPR.

§ 1 – HVA GJØR VI MED INFORMASJONEN DIN?

Vi samler inn dine personopplysninger på en rekke måter og for ulike formål, inkludert:

Når du kjøper noe fra butikken vår, som en del av kjøps- og salgsprosessen, samler vi inn personopplysningene du gir oss, for eksempel navn, adresse og e-postadresse.

Når du surfer på nettstedet vårt, mottar vi også automatisk datamaskinens IP-adresse for å gi oss informasjon som hjelper oss å lære om nettleseren og operativsystemet ditt.

E-postmarkedsføring (hvis aktuelt og når det er lovlig tillatt): Med din tillatelse og forutsatt at det er lovlig i din jurisdiksjon, kan vi innen tidsfrister tillatt ved lov sende deg e-post om nettstedet vårt, nye produkter og tjenester og andre oppdateringer. Med «tillatelse» mener vi uttrykkelig og beviselig tillatelse gitt av deg. En tillatelse til å sende kommersielle e-poster eller markedsførings-e-poster kan være gjennom en av følgende tilfeller som vi anser som eksisterende forretningsforhold med eller forespørsel fra deg:

 • Du skriver e-postadressen din på nettstedet vårt, uten noen indikasjon på at du ikke ønsker å bli sendt e-post i ettertid.
 • Du skrver e-postadressen din som en del av forsøket på å bestille, eller ved bestilling av et produkt eller en tjeneste fra oss, uten noen indikasjon på at du ikke ønsker å bli sendt e-post i ettertid.
 • Du skriver e-postadressen din som en del av en forlatt handlevogn (ikke fullført handel), uten indikasjon på at du ikke vil bli sendt e-post i ettertid.
 • Du skriver e-postadressen din som en del av deltakelsen i enhver konkurranse, hendelse eller undersøkelse utført av oss, og vi har informert deg om at vi i ettertid vil sende deg markedsførings-e-poster.
 • Du velger å abonnere på et nyhetsbrev på e-post, ved å fylle ut et skjema på nettstedet vårt.
 • Ethvert tilfelle der du i utfylling av et skjema, har merket av i en opt-in-avmerkingsboks som indikerer din villighet til å bli kontaktet via e-post, forutsatt at avkrysningsruten ikke er merket av som standard, og vi har informert deg om at e-postenes art vil være kommersielle.

Alle e-poster med markedsføring, skal inneholde et klart og tydelig varsel om at du, uten kostnad for deg, kan velge bort å motta flere markedsførings-e-poster fra oss. Alle e-poster med markedsføring, skal tydelig vise et alternativ for å avslutte abonnementet med ett klikk, eller ved å velge bort. Når du har valgt bort, eller avsluttet abonnementet, avstår vi umiddelbart fra å sende deg flere e-poster med markedsføring.

Vi kan bruke personopplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset til, ditt navn, adresse, telefon, e-postadresse og andre relevante data, til å drive vår virksomhet, forbedre nettstedene våre, utvikle nye produkter og tjenester, gi informasjon og støtte, for bedre å forstå dine behov og interesser, tilpasse kommunikasjon og reklame, oppfylle kontraktsforpliktelser og generelt fremme en kvalitetsopplevelse for deg. Vi kan for eksempel bruke personopplysningene dine, inkludert e-postadressen din, til å:

 •  Kommunisere, samhandle og bygge vårt forhold til deg;
 • Tilpasse innholdet, produktene og tjenestene som tilbys deg;
 • Kontakte deg med informasjon om oss og tilknyttede tredjeparter;
 • Behandle, oppfylle og følge opp transaksjoner og forespørsler om produkter, tjenester, støtte og informasjon;
 • Verifisere din autoritet til å gå inn og bruke våre tjenester;
 • Engasjere oss i markedsundersøkelser og analyser;
 • Måle, analysere og forbedre våre produkter og tjenester, effektiviteten av våre nettsteder, og vår reklame og markedsføring;
 • Overholde juridiske krav;
 • Tilby målrettet annonsering, inkludert bruk av teknologi for å følge opp tidligere markedsføringsaktiviteter;
 • Sende deg markedsføringsmateriell, for eksempel via e-post, inkludert vårt nyhetsbrev, og for å varsle deg om produkter og tjenester som vi tror vil være av interesse for deg;
 • Avdekke, oppdage og forhindre svindel og andre forbudte eller ulovlige aktiviteter; eller
 • Informere deg om nye tjenester, utgivelser, kommende arrangementer og endringer i våre vilkår og betingelser eller personvernregler.

Du kan administrere mottak av markedsførings- og e-poster som ikke er direkte tilknyttet transaksjoner, ved å klikke på «avslutt abonnement» -lenken nederst i markedsførings- og ikke de av e-postene våre som ikke er direkte tilknyttet transaksjoner. Hvis du på noe tidspunkt velger å ikke motta våre e-poster eller nyhetsbrev, kan du også melde deg av eller avslutte abonnementet ved å sende en e-post til help@supportemailer.com, ved å følge avmeldingsinstruksjonene i e-posten eller nyhetsbrevet, eller ved å sende post til kundeserviceteamet med adresse Sava Gruppen AS, Storfollavegen 4, 7796 Follafoss, Norge.

Telemarketing (hvis aktuelt og når det er lovlig tillatt): Ved å gi oss telefonnummeret og/eller mobilnummeret ditt, vil du, uavhengig av om telefonnummeret og/eller mobilnummeret ditt kan være oppført i Reservasjonsregisteret, gi oss uttrykkelig skriftlig samtykke til å motta fremtidig informasjon (inkludert telemarketing) om produkter og tjenester fra oss og / eller våre tilknyttede selskaper, og du samtykker derved til og samtykker i at vi kontakter deg ved hjelp av informasjonen du har gitt og vil gi oss. Dette betyr at innenfor de tidsfrister som er tillatt ved lov, kan vi kontakte deg via e-post, telefon og / eller mobilnummer (inkludert bruk av automatisert oppringingsutstyr og / eller forhåndsinnspilte samtaler), tekstmelding (SMS), sosiale medier eller andre kommunikasjonsmidler som din trådløse eller andre telekommunikasjonsenheter kan være i stand til å motta (dvs. video, osv.). Du erkjenner videre at du ikke er pålagt å godta direkte eller indirekte, eller inngå en avtale om vår telemarketinginnsats som en betingelse for å kjøpe varer eller tjenester fra oss, eller våre tilknyttede selskaper. Hvis du ikke ønsker å motta markedsføringssamtaler, vennligst gi oss beskjed via telefonsamtale. Du kan også melde deg av ved å sende e-post til help@supportemailer.com eller ved å sende e-post til vårt kundeserviceteam med adresse Sava Gruppen AS, Storfollavegen 4, 7796 Follafoss, Norge.

Forespørselen om å melde seg ut av e-postlisten, skal etterkommes umiddelbart. Du kan imidlertid ikke velge bort all informasjonsdeling, slik som informasjonsdeling med kredittkortbehandlere i forbindelse med produkter eller tjenester du bestiller fra oss. Selv om vi tilbyr deg en viss kontroll over markedskommunikasjon, vil visse transaksjons-, relasjons- og lovpålagte kommunikasjoner ikke bli påvirket av valgene du har gjort om markedskommunikasjon.

Vi forbeholder oss retten til å frigi og avsløre all personlig informasjon relatert til, eller gitt av deg, til rettshåndhevelse, eller andre myndighetspersoner som vi, etter vårt eget og absolutte skjønn, anser det nødvendig for å overholde gjeldende lov, eller på forespørsel fra enhver statlig enhet eller etat.

Vi antar at alle besøkende og brukere av nettstedet vårt har lest dette dokumentet nøye og godtar innholdet. Hvis noen ikke er enig i denne personvernerklæringen, bør de avstå fra å bruke nettstedet vårt. Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer for personvern etter behov.

All informasjon som er lagret på nettstedet vårt behandles konfidensielt. All informasjon lagres sikkert og er kun tilgjengelig for autorisert personell. Vi implementerer og vedlikeholder passende tekniske, sikkerhetsmessige og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og bruk, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse, skade, tyveri eller lekkasje.

§ 2 – SAMTYKKE SOM GRUNNLAG

Hvordan får dere mitt samtykke?

Når du gir oss personlig informasjon for å fullføre en transaksjon, bekrefte kredittkortet ditt, legger inn en bestilling, sørger for levering eller retur av et kjøp, samtykker du til at vi samler inn din personlige informasjon og bruker den kun til det spesifikke formålet.

Hvis vi ber om din personlige informasjon av en sekundær grunn, vil vi enten be deg direkte om ditt uttrykkelige samtykke, eller gi deg en mulighet til å si nei.

Hvordan trekker jeg tilbake samtykket mitt?

Hvis du ombestemmer deg etter at du har meldt deg på, kan du når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss for at vi skal kunne kontakte deg, med fremtidig virkning og uten å påvirke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger basert på samtykket du ga før du trakk det tilbake. Du trekker tilbake samtykket, ved å kontakte oss på e-postadressen help@supportemailer.com, ved å følge bortvalgsinstruksjonene i e-posten eller nyhetsbrevet, eller ved å sende post til kundeserviceteamet med adresse Sava Gruppen AS, Storfollavegen 4, 7796 Follafoss, Norge. Du vil kanskje ikke kunne velge bort all informasjonsdeling, for eksempel informasjonsdeling med kredittkortbehandlere i forbindelse med produkter eller tjenester som du bestiller fra oss. Visse transaksjons-, relasjons- og lovpålagte kommunikasjoner vil ikke bli påvirket av valgene du har gjort om informasjonsdeling. Avhengig av tjenesten, kan innsamling og bruk av dine personopplysninger være nødvendig for at tjenestene skal fungere.

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger for en rekke formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen. I visse tilfeller er det ikke nødvendig med separat samtykke, inkludert:

1. For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg;
2. For å oppfylle juridiske forpliktelser eller overholdelse av lover, forskrifter, rettskjennelser, eller andre juridiske forpliktelser, eller for å bistå i en etterforskning; eller
3. For legitime interesser eller for å drive virksomheten vår og levere tjenestene, annet enn for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg for selskapets «legitime interesser» for formålet med gjeldende lov – unntatt der de overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger.

Du kan når som helst be om å redigere, oppdatere, få tilgang til, eller slette informasjonen din, ved å sende oss en e-post til help@supportemailer.com. Vi skal, umiddelbart etter mottak av varsel, slette personopplysninger fra våre registre og, ved fullføring av alle transaksjoner, overholde alle rimelige instruksjoner med hensyn til sletting av gjenværende personopplysninger. Vi vil ikke beholde data lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller som kreves av gjeldende lover eller forskrifter. Du kan be om en kopi av dine personopplysninger, gratis og i elektronisk format. Du kan be om at alle personopplysninger oppgis i et vanlig brukt og maskinlesbart format, og når de først er innhentet, har du rett til å ta med dem til et annet selskap.

§ 3 – OFFENTLIGGJØRING

Vi kan avsløre dine personopplysninger for formålene som er beskrevet i de tidligere delene av denne personvernerklæringen, og på følgende måter:

 1. Til tilknyttede selskaper og partnere: Med selskaper eller virksomheter som eies eller kontrolleres av oss, og internt i selskapet vårt, for å tilby og forbedre tjenester, for markedsføringsformål og for annonsering.
 2. Til tjenesteleverandører og leverandører: Med forretningspartnere, markedsføringspartnere og leverandører for å tilby, forbedre og tilpasse tjenestene våre.
 3. For annonsering og markedsføring: Med reklame- og markedsføringspartnere for reklame- og markedsføringsformål, med ditt samtykke, på våre vegne og på vegne av tredjeparter, inkludert leverandører av sosiale medier.
 4. For visse analyser og forbedringer: Med visse selskaper for analyser og forbedring av tjenestene våre.
 5. For juridisk overholdelse, lovhåndhevelse og offentlig sikkerhet: Med rettshåndhevelse, offentlige eller reguleringsorganer, lovlige myndigheter eller andre autoriserte tredjeparter for å overholde lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre juridiske forpliktelser, eller for å bistå i en etterforskning, for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom, eller rettighetene eller sikkerheten til tredjeparter, for å håndheve våre brukervilkår, denne personvernerklæringen, eller avtaler med tredjeparter, eller for kriminalitetsforebyggende formål.

§ 4 – TREDJEPARTSTJENESTER

Generelt vil tredjepartsleverandørene som brukes av oss kun samle inn, bruke og avsløre informasjonen din i den grad det er nødvendig for å tillate dem å utføre visse tjenester de leverer til oss. Visse tredjepartstjenester, for eksempel betalingsgatewayer og andre transaksjons- eller betalingsbehandlere, er pålagt å overholde sikkerhetsstandarder som er pålagt dem, for eksempel Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), som er et sett med sikkerhetsstandarder utviklet for å sikre at alle betalingsbehandlere som aksepterer, behandler, lagrer eller overfører kredittkortinformasjon opprettholder et sikkert miljø. Alle direktebetalingsgatewayer vi bruker, følger PCI-DSS, som er en felles innsats fra merkevarer som Visa, MasterCard, American Express og Discover, for å sikre kortdatahåndtering.

Selv om vi ikke skal lagre kredittkortinformasjonen din, kan slike betalingsgatewayer og andre transaksjons- eller betalingsbehandlere, under PCI-DSS, lagre kjøpstransaksjonsdataene dine så lenge det er nødvendig for å fullføre transaksjonen og deretter bare så lenge det er nødvendig. er lovpålagt.

Slike tredjeparts betalingsgatewayer og andre betalingstransaksjonsbehandlere og andre tredjeparter, har sine egne retningslinjer for personvern, med hensyn til informasjonen vi er pålagt å gi dem for dine kjøpsrelaterte transaksjoner.

For disse leverandørene, anbefaler vi at du leser deres personvernerklæringer, slik at du kan forstå hvoran dine personlige opplysninger vil bli behandlet av disse leverandørene.

Husk spesielt at enkelte leverandører kan være lokalisert i, eller ha fasiliteter som er lokalisert i, en annen jurisdiksjon enn enten deg eller oss. Dermed, om du velger å fortsette med en transaksjon som involverer tjenester fra en tredjeparts tjenesteleverandør, kan informasjonen din bli underlagt lovene i jurisdiksjonen(e) der denne tjenesteleverandøren, eller dens fasiliteter, er lokalisert.

Når du forlater nettstedet vårt, eller blir omdirigert til en tredjeparts nettside eller applikasjon, er du ikke lenger underlagt denne personvernerklæringen, eller nettstedets brukervilkår.

§ 5 – ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TELEMARKETING OG TEKSMELDINGER

Ved å gi ditt forhåndsuttrykkelige samtykke/opt-in i samsvar med gjeldende lov, samtykker du til å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Selv om vi kan velge å kommunisere med deg på andre måter, kan vi også velge å utelukkende kommunisere med deg elektronisk via e-post, eller ved å legge ut meldinger på nettstedet. Du godtar at alle avtaler, merknader, formidlinger og annen kommunikasjon som vi sender til deg elektronisk, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Der du gir «forutgående uttrykkelig skriftlig samtykke» i betydningen av Telephone Consumer Protection Act («TCPA») eller enhver gjeldende lov, samtykker du til å motta telefonsamtaler, inkludert kunstige taleanrop, forhåndsinnspilte meldinger og / eller samtaler levert via automatisert teknologi og tekst- og SMS-meldinger til telefonnummeret / -numrene du oppga, fra oss oppført i og hyperlenket til samtykket. Meldingsfrekvens varierer. Mobiloperatørene er ikke ansvarlige for forsinkede eller ikke-leverte meldinger. Forbrukere kan be om opptil maksimalt tjue (20) meldinger per måned, med ikke mer enn tre (3) tekstmeldinger på en dag.

Du forstår at tekstmeldingene vi sender kan sees av alle som har tilgang til telefonen din. Følgelig bør du ta skritt for å beskytte telefonen og tekstmeldingene dine, hvis du vil at de skal forbli private.

Hvis du ønsker å slutte å motta tekstmeldinger fra oss, kan du svare på en tekstmelding vi har sendt deg og skrive ordet «STOPP». Du kan også be om å slutte å motta tekstmeldinger ved å ringe oss, eller sende oss en e-post ved hjelp av følgende informasjon:

På e-post: help@supportemailer.com
På telefon: (+47) 32 99 36 88

Hvis du på noe tidspunkt trenger vår kontaktinformasjon, eller informasjon om hvordan du stopper tekstmeldinger, svar på en tekstmelding vi har sendt deg og skriv «HJELP» som svartekst, eller klikk her for støtte. Meldings- og datapriser kan gjelde for all tekst/SMS-kommunikasjon.

§ 6 – LENKER

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke gjelder praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for personer som ikke er ansatt av eller administrert av oss. Vi gir disse lenkene kun for enkelhets skyld. Vi har ingen kontroll over, vurderer ikke og er ikke ansvarlige for tredjepartsnettsteder, deres innhold eller varer eller tjenester som er tilgjengelige via tredjepartsnettsteder. Våre retningslinjer for personvern gjelder ikke for tredjepartssider, og all data du gir til tredjepartsnettsteder, oppgir du på egen risiko. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernreglene til tredjepartssider du samhandler med.

§ 7 – SIKKERHET

For å beskytte din personlige informasjon, tar vi rimelige forholdsregler og følger bransjens beste praksis, for å sikre at den ikke går tapt, misbrukes, åpnes, avsløres, endres eller ødelegges.

Hvis du gir oss sensitiv informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon og kredittkortinformasjon, krypteres slik informasjon ved hjelp av sikker socket layer-teknologi (SSL) og lagres med en AES-256-kryptering. Selv om ingen metode for overføring over Internett eller elektronisk lagring er 100 % sikker, bruker vi generelt akseptable kommersielle standarder for å beskytte din personlige informasjon.

§ 8 – BRUDD

Med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal vi varsle deg, så snart det er rimelig mulig under omstendighetene, men under alle omstendigheter ikke senere enn innen 72 timer etter at vi ble oppmerksomme på enhver utilsiktet, uautorisert, eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, eller avsløring av, eller tilgang til personopplysninger («Sikkerhetsbrudd»), som sannsynligvis vil resultere i en høy risiko for å påvirke enkeltpersoners rettigheter og frihet negativt. Slik melding skal inkludere: (a) en detaljert beskrivelse av sikkerhetsbruddet, og (b) typen data som var gjenstand for sikkerhetsbruddet, og vi skal kommunisere (i) navnet og kontaktinformasjonen til vår databeskyttelsesansvarlig, eller annet kontaktpunkt hvor mer informasjon kan fås; (ii) en beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av sikkerhetsbruddet; (iii) en beskrivelse av tiltakene som er tatt, eller foreslått tatt av oss, for å håndtere sikkerhetsbruddet, inkludert, der det er hensiktsmessig, tiltak for å redusere dets mulige negative effekter; og (iv) i tillegg i en slik melding, eller senere så snart slik informasjon kan samles inn eller på annen måte blir tilgjengelig, annen informasjon du med rimelighet kan be om relatert til sikkerhetsbruddet.

Vi skal iverksette umiddelbare tiltak for å undersøke sikkerhetsbruddet og skal bruke bransjestandard, kommersielt fornuftige, anstrengelser for å dempe virkningene av et slikt sikkerhetsbrudd i samsvar med forpliktelsene nedenfor og, med forbehold om din skriftlige forhåndsavtale, for å utføre gjenoppretting eller andre tiltak som er nødvendige for å avhjelpe sikkerhetsbruddet. Med mindre det er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende personvernlovgivning, skal vi ikke frigi eller publisere noen arkivering, kommunikasjon, melding, pressemelding eller rapport angående sikkerhetsbrudd. Vi skal også rapportere slike sikkerhetsbrudd som kan være påkrevd ved lov til relevant tilsynsmyndighet innen 72 timer etter at vi ble oppmerksomme på forholdet, der det er mulig.

§ 9 – GEOGRAFISK PLASSERING

Der personopplysninger med opprinnelse i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) behandles utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, i et territorium som ikke er utpekt av EU-kommisjonen for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse i henhold til gjeldende personvernlovgivning, godtar vi at overføringen skal foretas i henhold til § 6 ovenfor, som vi skal opprettholde i full kraft og virkning.

Vi har databehandlingsavtaler på plass, for å sikre overholdelse av alle relevante direktiver. All behandling utføres i henhold til de høyeste sikkerhetsbestemmelsene.

§ 10 – ALDER FOR SAMTYKKE

Ved å bruke dette nettstedet, gir du til kjenne at du har passert myndighetsalder i landet du bor i, eller at du er myndig i landet du bor i, og du har gitt oss ditt samtykke til å tillate at noen av de mindreårige du har forsørgeransvar for, får bruke dette nettstedet.

§ 11 – ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, så les den ofte. Endringer og presiseringer trer i kraft umiddelbart etter at de legges ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne erklærinngen, vil vi varsle deg her om at den er oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, hvis noen, vi bruker eller formidler den. Fortsatt bruk av nettstedet vårt, etter å ha blitt informert om slike endringer i disse betingelsene, innebærer aksept av den reviderte personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen er en integrert del av våre brukervilkår.

Hvis selskapet vårt blir kjøpt opp eller fusjonert med et annet selskap, kan vi formidle dine personopplysninger med våre potensielle eller faktiske kjøpere, investorer eller etterfølgende enheter i forbindelse med en påtenkt omorganisering eller en faktisk omorganisering av virksomheten vår, i forbindelse med finansiering, et salg , eller andre transaksjoner som involverer avhending av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler, inkludert med det formål å tillate due diligence som kreves for å avgjøre om en transaksjon skal fortsette, i henhold til forsikringer om tilstrekkelig datahåndteringspraksis og sikkerhetstiltak.

Innbyggere i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS): Vår formidling er begrenset til situasjoner der vi har tillatelse til å gjøre det, i henhold til gjeldende europeiske og nasjonale databeskyttelseslover og -forskrifter.

SPØRSMÅL OG KONTAKTINFORMASJON

Hvis du ønsker å: få tilgang til, korrigere, endre eller slette personopplysninger vi har om deg, registrere en klage, eller bare ønsker mer informasjon, kontakt oss på help@supportemailer.com.

Vi har en «Databeskyttelsesansvarlig», som er ansvarlig for saker knyttet til personvern og databeskyttelse. Vår «Databeskyttelsesansvarlig» kan nås på følgende adresse:

Sava Gruppen AS, Storfollavegen 4, 7796 Follafoss, Norge